Rekisteriseloste

Tämä on Pisa Marketing Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 25.5.2018. Viimeisin muutos 25.05.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Pisa Marketing Oy
1067086-8
HTC Nina, Tammasaarenkatu 1
00180 Helsinki
hello@pisa.fi

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Pisa Marketing Oy, hello@pisa.fi

 

3. Rekisterin nimi
Pisa Marketing Oy:n asiakasrekisteri

Pisa Marketing Oy:n Pisa Profit -rekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Pisa Marketing Oy asiakasrekisteriin kerätään asiakastietoja, jotta pystytään tarjoamaan asiakkaille hyödyllisiä kohdennettuja ja yksilöityjä palveluita. Asiakasrekisterin tarkoituksena on hoitaa asiakassuhdetta. Rekisterissä oleville henkilöille voidaan lähettää sähköpostitse tietoa Pisa Marketing Oy:n ja sen yhteistyökumppaneiden ajankohtaisista asioista, tapahtumista, tuotteista tai palveluista. Kaiken erättävän tiedon määrä ja säilytysaika minimoidaan. Käyttäjän henkilötietoja käsitellään luottamuksellisesti, eikä luovuteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta.

Pisa Profit -rekisteriin kerätään tietoja, jotka liittyvät Pisa Profit -myyntikilpailuihin. Nämä tiedot saadaan joko asiakkaan rekisteristä (asiakas rekisterinpitäjänä) tai ilmoittautuessaan kilpiluun lomakkeella

 

5. Rekisterien tietosisältö

Rekisterit voivat sisältää seuraavia tietoja:

Nimi

Titteli

Yritys

Sähköposti

Puhelin

Toimiala

Tiedot tilatuista palveluista

Tietolähteenä toimii asiakkaan netissä täyttämän lomakkeen ja/tai yhteydenpidossa annetut tiedot.

Pisa Marketing Oy käyttää sivustoillaan evästeitä käyttökokemuksen parantamiseksi. Evästeet voi kieltää säätämällä selaimen asetuksia.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterissä oleva henkilö on joko jättänyt yhteystietonsa lomakkeella osoitteessa www.pisa.fi, edustaa yritystä, joka on Pisa Marketing Oy:n asiakas tai yhteistyökumppani, jolloin tietolähde on Pisa Marketing Oy:n asiakasrekisteri tai muuten ilmaissut suostumuksensa rekisteriin lisäämiselle.

Henkilö voi milloin tahansa poistaa tietonsa uutiskirjerekisteristä uutiskirjeessä olevan linkin kautta.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille muutoin, kun se on tarpeen viestinnän onnistumiseksi ja tällöinkin henkilötietolain edellytykset huomioiden.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja ei siirretä EU- ja ETA-alueen ulkopuolelle.

 

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritietoja käsittelevät henkilöt ovat salassapitovelvollisuuden alaisia ja perehdytettyjä rekisterin käyttämiseksi.

Yhteystiedot säilytetään Pisan CRM-järjestelmässä sekä Pisa Marketing Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla ja muilla tarvittavilla teknisillä toimenpiteillä.

 

10. Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus

Tiedot asiakkaasta voidaan poistaa Asiakkaan vaatimuksesta tai asiakassuhteen loppumisen vuoksi. Pyynnöt tietojen poistamisesta tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Pyydä tarjous
close slider